Eid ul Adha Khutba 2019 : Sacrifice

Eid ul Adha 2019 Khutba – Sacrifice by Mirza Yawar Baig at Mahmood Habib Masjid and Islamic Centre, Hyderabad Text